2021 Trafik Cezaları – Trafik Para Cezası Rehberi (Tam Liste)

0

1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe giren 2021 yılı trafik idari para cezası rehberinin en çok aranan ceza başlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Trafik cezaları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için; (trafik cezası konun maddesi, trafik cezasının detaylı konusu, kimlere ceza kesileceği, ceza miktarı, cezayı yazmaya yetkili kişiler, ceza puanı, ceza işlemi sonrası yapılacaklar) aşağıdaki yorum kısmını kullanarak soru sorabilirsiniz.

Trafik İhlalinin Konusu Ceza ₺
Ruhsat veya Plaka Almadan Araç Sürme 1.339
Hurdaya Çıkmış Araçla Trafiğe Çıkma 2.698
Ruhsatı Araçta Bulundurmamak 122
Araç Plakasını Farklı Yere Takma 122
Yönetmeliğe Aykırı Ölçüde Plaka Takmak 551
Yönetmeliğe Aykırı Plaka Kullanımının Tekrarı 1.128
Plaka Eksik Olması 551
Plaka Eksik Olarak Tekrardan Yakalanmak 1.128
Plakanın Okunmasını Engellemek 551
Plaka Okunmasını Engelleme Tekrarı 1.128
Ruhsatlı Arabayı Plakasız Kullanmak 2.270
Ruhsatlı Plakayı Başka Bir Araçta Kullanmak 6.687
Sahte Plaka Takmak 6.687
Geçici Ehliyet veya Geçici Plaka Belgesi Almadan Trafiğe Çıkmak 314
Zorunlu Olan (Plaka, Işık, Renk, Yazı, Sembol vb.) Bulundurmamak 144
Çakar veya Sesli Uyarı Cihazları Kullanmak 1.339
Ruhsata İşlenmeden Araca Reklam, Yazı, Logo vs. Uygulamak 144
Plaka Renginin, Resmi Kurum Plakaları Renginde Olması 314
Araç Işıklarının Bozuk veya Yönetmeliğe Aykırı Olması 144
Çevreyi Rahatsız Edecek Duman veya Gürültü Çıkartmak 314
Araç Güvenlik Ekipmanları (İlk Yardım Çantası vb.) Bulundurmamak 144
Taksimetre veya Takograf Bulundurmamak 652
Taksimetre veya Takograf Bozmak ve Kullanmaya Devam Etmek 10.195
Araçta Yapılan Değişikliği Ruhsata İşletmemek 144
Mevzuata Uymayan Teknik Değişikliğin Yüksek Ses Çıkartması 1.339
Araç Muayenesi Olmadan Trafiğe Çıkmak 314
Muayene Nedeniyle Men Edilen Araçla Trafiğe Çıkmak 652
Muayeneden Geçemeyen Araçla Trafiğe Çıkmak 652
Ehliyetsiz Trafiğe Çıkmak 2.698
Ehliyetine El Konulduğu Halde Trafiğe Çıkmak 2.698
Ehliyet İptal Edildiği Halde Trafiğe Çıkmak 2.698
Ehliyet Sınıfı Dışında Araç Kullanmak 1.339
Geçerlilik Süresi Dolan Ehliyetle Araç Kullanmak 543
Yurtdışı Sürücü Belgesiyle Sınıfının Dışında Araç Kullanmak 543
Sürücü Sertifikasını, Sınıfa Uygun Ehliyete Çevirmeden Araç Kullanmak 1.339
Ehliyeti Yetkililere Göstermeye Direnmek 314
Şerit Değişiminde Yol Vermemek 314
Tehlikeli Şerit Değişimi 314
Sol Şeridi Sürekli Olarak İşgal Etmek 314
Binek Araçların Dönme veya Geçme Dışında Sağ Şeridi İhlal Etmesi 652
Acil Durum Dışında Emniyet Şeridi Kullanmak 1.339
Trafiği Tehlikeye Sokacak Şekilde Sürekli Şerit Değiştirmek 1.339
Ters Yola Girmek 1.339
Trafik Yetkililerin Uyarı ve İşaretlerine Uymamak 314
Kırmızı Işık İhlali 314
Trafik İşaretlerine Uymamak 144
Trafik Kural, Yasak ve Zorunluluklara Uymamak 144
Alkollü Araç Kullanmak (0.50 Promil ve Üzeri) 1.339
Alkollü Araç Kullanma Tekrarı (0.50 Promil ve Üzeri) 1.679
Uyarıcı Madde veya Uyuşturucu Alarak Araç Kullanmak 6.909
Kaza Sonrası Alkol veya Uyuşturucu Testine İtiraz Etmek 3.836
Hız Sınırlarını %10 – %30 Aşmak 314
Hız Sınırlarını %30 – %50 Aşmak 652
Hız Sınırlarını %50 ‘den Fazla Aşmak 1.339
Hız Sınırı Ölçen Cihazları Belirlemek ve Sürücüleri İkaz Etmek 4.067
Hız Sınırı Ölçen Cihazları Belirleyen Teknik Ekipman Kullanmak 2.698
Araç Hızını Yaya Geçidi, Kavşaklar, Menfez vb. Yerlerde Düşürmemek 144
Araç Hızını Yol Şartları, Hava ve Trafik Durumuna Göre Ayarlamamak 144
Takip Mesafesine Uymamak 144
Sağa Dönüş Kurallarına Uymamak 144
Sola Dönüş Kurallarına Uymamak 144
Dönel Kavşaklarda Dönüş Kurallarına Uymamak 144
Öndeki Aracı Hatalı Sollamak 314
Sollamanın Yasak Olduğu Yerlerde Araç Sollamak 314
Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak 144
Öndeki Aracı Yakın Takip Etmek 144
Yaya ve Okul Geçitlerinde Duraklamamak 144
Otobüs, Tramvay veya Taksi Duraklarında Durmak 144
Duraklayan veya Park Halindeki Araçların Yanında Durmak 144
Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlere Park Etmek 144
Hatalı Park 144
Geçiş Yolları Üzerine Park Etmek (Yaya Geçidi vb.) 144
Park Etmiş Aracın Çıkmasına Engel Olacak Şekilde Park Etmek 144
Engelli Park Yerine Park Etme Cezası 288
Yönetmeliğe Aykırı Işık Donanımı Bulundurmak 652
Sis, Kar veya Yağmur Dışında Gece Sis Farı Yakmak 144
Araç Sinyallerini Geç Anlamında Kullanmak 144
Gece Sollama Yaparken Uzun Farları, Uzun Süre Kullanmak 144
Taşıma Sınırı Üzerinde Yolcu Almak 113
Azami Yük Sınırını %3,75 + 500 Kg dan %10 Fazla Aşmak 1.223
Azami Yük Sınırını %3,75 + 500 Kg dan %15 Fazla Aşmak 2.452
Azami Yük Sınırını %3,75 + 500 Kg dan %20 Fazla Aşmak 3.679
Azami Yük Sınırını %3,75 + 500 Kg dan %25 Fazla Aşmak 4.912
Azami Dingil Ağırlığını Aşmak 1.223
Trafiği Tehlikeye Sokacak Şekilde Yükleme Yapmak 300
Karayolu Üzerinde Yarış veya Koşu Düzenlemek 652
Araçlardan Çöp Atmak 144
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını Yaptırmamak 144

Not: Yukarıdaki tabloda ve aşağıda yer alan detaylı 2021 yılı trafik ceza rehberi detayları Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi bilgilere dayanmaktadır. Belirtilen ceza tutarları 2021 yılı için geçerli olan trafik cezalarıdır. 2021 yılı içerisinde herhangi bir şekilde yapılacak olan zamlar otomatik olarak tabloda yenilenecektir.

İhlal Konusu: Karayolundan sorumlu olan kurumdan izin almaksızın, trafik akışını ve güvenliğini bozacak, karayollarını kullanacak olan tüm taşıtlara zarar verebilecek ve yayaların kullandığı alanları kullanıma kapatacak şekilde çalışma yapmak 13. Kanun Maddesi ile yasaklanmıştır. Ceza: Yukarıda belirtilen suçu işleyen kişilere 652 TL para cezası verilir. Sonuç: Bahse konu tehlike oluşturabilecek durum engellendikten sonra sorumluluk ihlal yapan kişilerde olmak üzere zabıta ekipleri tarafından kaldırılır. Ceza tutarı haricinde yapılan diğer tüm masraflarda sorumlu kişilere ödetilir.

İhlal Konusu: Karayolu, bisiklet yolu veya yaya yolları üzerinde, taşıt veya yaya trafiğini aksatmak, tehlikeye sokmak, veya herhangi bir engel yaşatacak şekilde trafik işaretlerinin görünmelerini engellemek, zorlaştıracak şekilde bir şeyler atmak, dökmek, bırakmak gibi eylemlerde bulunmak 14/1-a Kanun Maddesi ile yasaklanmıştır. Ceza: Kurallara uyulmaması durumunda suçu işleyen kişi veya kişilere 652 TL idari para cezası uygulanır. Sonuç: Yapılan uygunsuzluk sorumlu kuruluş ve zabıta ekipleri tarafından ortadan kaldırılarak, yolun bakım ve onarımından sorumlu ekipler tarafından gerekli düzenlemeler yapılır. Düzeltme sırasında oluşan tüm masraflar sorumlu kişiye ödetilir.

İhlal Konusu: Karayolu yapısını bozmak, güvenlik donanımlarına ve trafik işaretlerine zarar vermek veya yerlerine herhangi bir sebepten ötürü değiştirmek, ortadan kaldırmak 14/1-b Kanun Maddesi ile yasaklanmıştır. Ceza: Tespiti durumunda sorumlu kişi 652 TL idari para cezası ile cezalandırılır. Sonuç: Eksikler sorumlu kuruluş tamamlandıktan sonra suça karışan kişilerden zarar tutarı tahsil edilir.

İhlal Konusu: Karayolu içerisinde, kenarında veya karayolu sınırı bölgesinde sorumlu kuruluşlardan izin almaksızın; trafik işaretlerinin görünmesini engellemek, anlamlarını zorlaştırmak, yanıltmak veya taşıt trafiğini tehlikeye sokacak şekilde levha, ışık, ağaç, parmaklık ve direk gibi cisimleri yerleştirmek 16. Kanun Maddesi ile yasaklanmıştır. Ceza: Belirtilen suçu işleyen kişilere 6.784 TL para cezası uygulanır. Sonuç: Yerleştirilen cisimler sorumlu bölgedeki görevliler tarafından kaldırıldıktan sonra tüm masraflar sorumlu kişiden tahsil edilir.

İhlal Konusu: Belediye sınırları dışında yer alan karayolunun her iki mesafeden de 50 metre içerisinde, herhangi bir kurumdan izin almadan yapı veya tesis yapmak 17. Kanun Maddesi ile yasaklanmıştır. Ceza: Sorumlu kişiler 6.784 TL para cezasına çarptırılır. Sonuç: İzin almaksızın yukarıdaki kurallar dışında işlem yapılan yerin yapımı durdurulur. Yönetmelikte geçen şartlar karşılanmadan mevcut yapıya işletme izni verilmez. Her türlü masraf sorumlu kişiye ödetilir ve yolun bakımı ve onarımı sorumlu kurum tarafından temin edilir.

İhlal Konusu: Belediye sınırları içerisinde yer alan karayollarında, sorumlu belediyeden izin almadan herhangi bir yapı ve tesis yapımı 18. Kanun Maddesi ile yasaklanmıştır. Ceza: Tespiti durumunda şahıslara 6.784 TL para cezası verilir. Sonuç: Cezai işlem sonrasında inşaat durdurulur ve tüm şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez. Her türlü masraf ceza uygulanan kişilerde olmakla birlikte sorumlu kurumlar tarafından mevcut yapı ortadan kaldırılır.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası